Ja w internecie

Miasto Świdwin otrzymało grant w wysokości 60.480,00 zł na realizację programu „Ja w Internecie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe[…]

Więcej