Informacje

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Miasta Świdwin

informuje o rozstrzygnięciu  konkursu ofert na realizację  przez organizacje pozarządowe

zadań publicznych w 2019 roku.

 

 

 

Organizacja pozarządowa

 

 

 

Nazwa zadania

 

 

Przyznana dotacja

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Zarząd Oddziału w Świdwinie

Promocja aktywności turystycznej pieszej lub rowerowej oraz realizacja projektów turystycznych 

6.400,00 zł.

2.Klub Sportowy Piłki Nożnej „Spójnia” ŚwidwinSzkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej75.000,00 zł.
3.Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w ŚwidwinieOrganizacja przedsięwzięć w ratownictwie wodnym i pływaniu11.000,00 zł.
4.Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK” ŚwidwinSzkolenie i współzawodnictwo sportowe  w zawodach zapaśniczych24.100,00 zł.
5.Miejski Szkolny Związek Sportowy w ŚwidwinieProwadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, udział i organizacja zawodów sportowych i rozgrywek ligowych uczniów świdwińskich szkół podstawowych57.000,00 zł.
6.Klub Sportów Siłowych „Świt” w ŚwidwinieSzkolenie i współzawodnictwo sportowe w sportach siłowych5.000,00 zł.
7.Polski Związek Wędkarski Okręg Koszalin Koło Nr 68 „Wodnik-Miasto”Popularyzacja sportu wędkarskiego poprzez organizację imprez i zawodów wędkarskich3.900,00 zł.
8.Świdwińskie Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego w ŚwidwinieProwadzenie i organizacja zajęć modelarskich oraz przedsięwzięć związanych z lotnictwem rekreacyjnym5.000,00 zł.

 

 

Z powodu braków formalnych  odrzucono oferty:

  1. Stowarzyszenia Szachowego „Husaria”,
  2. Akademii Piłkarskiej „Technik”,
  3. Uczniowskiego Klubu Lekkoatletycznego  „Feniks” Świdwin,
  4. Klubu  Karate Koryukan,
  5. Klubu Biegacza Sprint Świdwin.

 

 

 

 

Świdwin  17.01.2019 r.