Warning: The magic method Cookie_Notice::__wakeup() must have public visibility in /home/tropicieleex/ftp/felinski/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 119
Wolą pouczać, niż karać - Burmistrz Miasta Świdwin
Informacje

Wolą pouczać, niż karać

Świdwińska Straż Miejska coraz skuteczniej dba o porządek w mieście i bezpieczeństwo mieszkańców, choć nie zawsze to oznacza karanie mandatami. Od grudnia strażnicy dwa razy w tygodniu będą pełnili dyżury popołudniowe, do godziny 18.

Nikt nie lubi być pouczany, a tym bardziej karany, ale każdy chciałby żyć w mieście czystym, zadbanym i bezpiecznym, a do tego potrzebne jest przestrzeganie podstawowych zasad współżycia społecznego. Straż Miejska interweniuje wszędzie tam, gdzie dochodzi do ich naruszenia. Mieszkańcy miasta zdecydowanie najczęściej zgłaszają sprawy związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami (głównie chodzi tu o zaśmiecanie miasta), a także z zagrożeniami w ruchu drogowym, zagrożeniami życia i zdrowia, zakłóceniem spokoju i porządku publicznego, ochrony zwierząt. – Naszym zadaniem jest przede wszystkim zapobiegać, albo usuwać wszelkie nieprawidłowości, a nie karać – podkreśla komendant SM Krzysztof Dudek. – Dlatego najczęściej ograniczamy się do pouczenia, co zresztą bardzo często przynosi pożądany skutek. Mandat to jest ostateczność, którą stosujemy po wyczerpaniu innych, łagodniejszych sposobów. Najlepiej świadczy o tym fakt, że na jeden mandat przypadają ponad trzy pouczenia.

Dobrym przykładem uporządkowania przestrzeni miejskiej jest zmiana organizacji ruchu na niedawno wyremontowanej ulicy 3 Marca. Niektórzy kierowcy zostawiali tam samochody na cały dzień, uniemożliwiając innym użytkownikom zaparkowanie w celu np. zrobienia zakupów lub skorzystania z punktów usługowych. A nie temu przecież ma służyć nowy parking w centrum miasta. Dlatego na wniosek Straży Miejskiej od 31 sierpnia 2018 roku wprowadzono tam ograniczenie postoju do jednej godziny od poniedziałku do piątku. Zmiana ta przyniosła efekt – obecnie jest tu łatwiej zaparkować, poprawiła się też płynność ruchu.

          Skuteczność wzrosła także dzięki zakupowi nowego samochodu – pierwszego w historii Straży Miejskiej. Jest to oznakowana i odpowiednio wyposażona dacia duster, która umożliwia szybkie reakcje na zgłoszenia mieszkańców Świdwina a także patrolowanie miasta. Połowę kosztów nabycia radiowozu pokrył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

          Strażnicy są obecni na wielu imprezach miejskich i kościelnych np. Kaziukach Wileńskich, Drodze Krzyżowej, Bożym Ciele, obchodach rocznicy Konstytucji 3 Maja, Dniach Świdwina, Bitwie o krowę, święcie Wojska Polskiego i innych. W 2018 roku nie odnotowano na nich żadnych poważnych zakłóceń porządku. Nie oznacza to, że praca strażników zawsze jest bezpieczna. Straż Miejska złożyła na Policję zawiadomienia o dwóch przypadkach znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej oraz zmuszania ich do zaniechania czynności. Obecnie toczą się w tych sprawach postępowania prowadzone przez KPP w Świdwinie.

          Warto też wspomnieć że strażnicy odbyli szkolenie podstawowe w Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku i ukończyli je z wynikiem bardzo dobrym.

Straż Miejska w Świdwinie w liczbach:

– ilość strażników – 3 (komendant, inspektor, strażnik)
– ilość interwencji w okresie od 1 stycznia do 31 października 2018 r.;  – 1066 w tym: 497 udokumentowanych pouczeń w książce interwencji i 569 interwencji udokumentowanych w systemie „e- mandat”
– ilość nałożonych mandatów karnych – 316 na łączną kwotę 51 900 zł
– ilość pouczeń – 1129 
– ilość wniosków o ukaranie do sądu – 16
Interwencje zgłaszane przez mieszkańców Świdwina dotyczyły głównie: 
– ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 181
– zagrożeń w ruchu drogowym – 92
– zagrożeń życia i zdrowia – 67
– zakłócenia spokoju i porządku publicznego – 60
– ochrony zwierząt – 22
– pozostałych – 75

          Apelujemy do mieszkańców miasta o przestrzeganie przepisów dotyczących parkowania samochodów. Na niektórych skrzyżowaniach nagminnie dochodzi do wykroczeń w tym zakresie.

Oto one:

skrzyżowanie ulic: Słowiańska – Łączna
skrzyżowanie ulic: Słowiańska – Nad Regą
skrzyżowanie ulic: Cmentarna – Plac Jana Pawła II (przy poczcie)
skrzyżowanie ulic: 3 Marca – Zduńska
skrzyżowanie ulic: Reymonta – Armii Krajowej
skrzyżowanie ulic: Popiełuszki – Armii Krajowej

ul. 3 Marca – na całej długości obowiązuje zakaz zatrzymywania się powyżej 60 minut w dni powszednie w godz. 9 – 17

Promocja Urząd Miasta Świdwin

>>> źródło <<<