Informacje

W sobotę, 7 września 2019 roku Urząd Miasta Świdwin będzie czynny w godzinach od 10:00 do 14:00

Dla wszystkich tych, którzy w dni powszednia nie zawsze mają czas, żeby załatwić sprawy urzędowe.

W sobotę, 7 września 2019 roku Urząd Miasta Świdwin będzie czynny w godzinach od 10:00 do 14:00.

Dyżury będą pełnić:
1. Wydział Planowania i Finansowo-Budżetowy
2. Wydział Przedsiębiorczości, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
3. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
4. Straż Miejska