Informacje

Uproszczony przewodnik po budżecie Świdwina

BUDŻET MIASTA to plan finansowy, w którym muszą zostać ujęte wszystkie dochody i wszystkie wydatki. Jest poparty drobiazgowym planowaniem potrzeb – proces jego konstruowania zaczyna się już we wrześniu poprzedzającego roku. Samorząd realizuje wiele zadań oczywistych, ale również takie, o których na co dzień jako mieszkańcy nie myślimy. Wynika to z doraźnych potrzeb, ale także z obowiązków nałożonych przez ustawy – miasto jest wykonawcą zadań zlecanych przez np. wojewodę.

Dziś przedstawiamy uproszczony przewodnik po budżecie Świdwina na bieżący rok

Budżet Świdwina na 2020 rok
DOCHODY mają różne źródła. Ogromna ich część to finansowanie z zewnątrz: dotacje celowe, subwencje, również środki pozyskiwane w ramach dofinansowań, o które miasto wnioskuje. Mieszkańcy, rozliczając podatek dochodowy czy wpłacając podatek od nieruchomości, również generują wpływy do budżetu miasta.

 

 

WYDATKI w ramach budżetu można podzielić najprościej na bieżące i inwestycyjne. Bieżące to takie, które możemy inaczej nazwać stałymi lub obowiązkowymi. To np. utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury, którą już mamy, koszty związane z jednostkami takimi jak szkoły, domy kultury, itp. Wydatki inwestycyjne, jak sama nazwa wskazuje, związane są z budową, rozbudową infrastruktury lub wdrażaniem nowych rozwiązań. O wydatkach w budżecie mówi się często, że pieniądze na jakiś cel zostały „zabezpieczone” – nie bez przyczyny. Jeżeli chcemy, aby wszystko, co zostało zaplanowane było zrealizowane, a jednocześnie nie zabrakło pieniędzy na podstawowe potrzeby, takie jak np. oświetlenie ulic w nocy, należy w sposób bardzo przemyślany wydatki zaplanować i z ogromną dyscypliną wydatkować środki finansowe.
MIASTO zmienia się nieustannie. I choć wydaje się, że 20 lat temu liczba mieszkańców była podobna, struktura demograficzna dziś przedstawia się zupełnie inaczej. Nie można zaniedbać kwestii związanych z edukacją – oczywiście, ale w dużo większym stopniu należy myśleć również o potrzebach seniorów.
INWESTYCJE – mniejsze i większe. Takie, które miasto finansuje w 100% z własnych środków i te, na które pozyskaliśmy fundusze z zewnątrz
WYDATKI BIEŻĄCE, które stanowią o funkcjonowaniu miasta na co dzień. Przedstawiamy te największe, najistotniejsze. W ramach tej grupy wydatków funkcjonują między innymi szkoły, przedszkola, ośrodek kultury czy park wodny, ale także utrzymywana jest miejska zieleń, odprowadzana deszczówka i wypłacana pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom.