Strajk nauczycieli 8.04.2019 – oferta zajęć dodatkowych

W związku z zapowiedzią ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty informuję o możliwości zawieszenia działalności także świdwińskich przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Świdwin, od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

W przypadku podjęcia strajku placówki nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.

W celu częściowego wsparcia rodziców i opiekunów prawnych dzieci i uczniów uczęszczających do w/w placówek, ofertę zajęć dodatkowych przygotują: Świdwiński Ośrodek Kultury, Park Wodny,,Relax” oraz Klub 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, na zasadach ogólnodostępnych, bez przejęcia funkcji wychowawczo-opiekuńczej w takim rozumieniu, w jakim zapewniają ją placówki oświatowe.

 
Poniżej przedstawiam ofertę zajęć dodatkowych:
 

Plan zajęć dodatkowych organizowanych w dniach 8-10 kwietnia 2019 przez Świdwiński Ośrodek Kultury:

Godzina:

Zajęcia:

9:00

Seans filmowy

10:45

Gry i zabawy stolikowe w czytelni

11:45

Seans filmowy

13:30

Zajęcia plastyczne w pracowni- „spotkanie ze sztuką: Pollock, Monet i Picasso”- od 5 lat

14:15

Wspólne czytanie bajek

UWAGA! Na zajęcia w czytelni i pracowni ilość miejsc ograniczona, zapisy pod nr tel. 94 365 22 77

 

Plan zajęć dodatkowych organizowanych w dniu 8 kwietnia 2019 przez Park Wodny „Relax”:

Godzina:

Forma zajęć:

700-1500

Nieodpłatny dostęp do pływalni

700-1500

Nieodpłatny dostęp do Sali zabaw „Figloland”

700-1500

Nieodpłatny dostęp do kręgielni

700-1500

Zajęcia rekreacyjno-sportowe na hali sportowej przy SP 1

UWAGA! Liczba korzystających ograniczona do możliwości obiektu.

 

więcej informacji na stronie:

www.swidwin.pl