Sejm Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2019r. odbędzie się XXV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, czyli akcji propagującej od 1994r. parlamentaryzm wśród młodzieży, aktualnie gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych. Kadencja posłów trwa jeden rok, a jedyna sesja w roku odbywa się 1 czerwca w Dzień Dziecka.
 
W związku z tym do konkursu rekrutacyjnego zgłosiły się 3 zespoły z PSP 4 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie.
 
 
Pierwszy zespół stanowią Oliwia Lipkowicz oraz Emilia Potasznik. Dziewczynki od razu wybrały posła, którego wizerunek chcą przybliżyć, czyli Kazimierza Pużaka. Do szerokiego grona odbiorców dotarły dzięki możliwości upublicznienia informacji o pośle w formie wystawy zorganizowanej w Urzędzie Miasta w Świdwinie, w Parku Wodnym „Relax” i świdwińskim zamku. Wystawa przedstawiała zdjęcia w różnych okresach życia oraz działalność polityczną. Dodatkową atrakcją wystawy był porter Pużaka wykonany przez jedną z uczennic PSP nr 4. Samodzielnie stworzyły również stronę internetową poświęconą Pużakowi, słuchowisko połączone z recytacją wiersza, wydarzenie na Facebooku, oraz przeprowadziły lekcję o swoim pośle w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Orła Białego.
 
 
Do drugiego zespołu należą Julia Szczepańska wraz z Julią Oleszkiewicz. Tym razem wybór padł na Tadeusza Kopcia. Od razu wiedziały, co trzeba zrobić. Napisały artykuł do gazety, który pojawił się w lokalnych czasopismach, takich jak ,,Echo Świdwina” oraz ,,Głos Koszaliński”, mówiący o życiu i działalności Kopcia. Wykorzystały również swój talent plastyczny i wykonały komiks o owym pośle. Jakby tego było mało, to zorganizowały również ankietę dotyczącą życia i działalności Kopcia, nakręciły film o jego życiu i zainicjowały spotkanie z Marcinem Czarnieckim w celu zdobycia sojusznika.
 
 

 
 
Zespół trzeci tworzy Jan Kricki i Grzegorz Wróbel. Chłopcy bez wahania wybrali swojego posła. Był nim Bronisław Kuśnierz. Zaczęli od szukania informacji, przeszukiwania sejmowych archiwów, najróżniejszych źródeł. Kiedy zebrali dość danych stworzyli biogram Kuśnierza, a następnie plan wystawy. Dzięki pomocy kolegów i koleżanek ukończyli wystawę, wzbogacając ją o rewelacyjne  portrety Kuśnierza. Skorzystali także ze swoich umiejętności i zmontowali film dokumentalny o Kuśnierzu, który potem umieścili w serwisie internetowym YouTube. Dzięki sojusznikom zorganizowali także lekcję dotyczącą Kuśnierza w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak.
 
 

 
 
Wszystkie trzy zespoły wykonały również wystawy przybliżające sylwetki polityków, które można było zobaczyć m. in. w Świdwińskim zamku, Urzędzie Miasta Świdwin oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4. im. Osadników Wojskowych.
 
Wszystkie zespoły, które zostaną laureatami konkursu mają możliwość udać się na sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie, która odbędzie się 1 czerwca, więc trzymajmy kciuki!
 
Przydatne linki: