Warning: The magic method Cookie_Notice::__wakeup() must have public visibility in /home/tropicieleex/ftp/felinski/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 119
Rusza głosowanie w.s. Budżetu Obywatelskiego - Burmistrz Miasta Świdwin
Informacje

Rusza głosowanie w.s. Budżetu Obywatelskiego

3 lipca rozpoczyna się głosowanie nad budżetem obywatelskim. Swój głos może oddać każdy mieszkaniec Świdwina – osobiście, poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania lub elektronicznie, za pośrednictwem miejskiego portalu internetowego www.swidwin.pl.

Budżet obywatelski to nowa inicjatywa władz Świdwina. Dzięki niej mieszkańcy mogą sami zdecydować o przeznaczeniu części budżetowych pieniędzy (60 tys. zł). Zakończył się już etap zbierania propozycji od mieszkańców oraz weryfikacji formalnej i merytorycznej. Do Urzędu Miasta Świdwin wpłynął jeden wniosek: „Świdwiński Rozwer Miejski”. Wniosek zostały pozytywnie zaopiniowany do dalszej procedury.

Kolejnym jej etapem jest głosowanie, które zgodnie z zarządzeniem burmistrza potrwa od 3 lipca do 31 sierpnia. Karty do głosowania można pobrać w punkcie informacji Urzędu Miasta Świdwin (parter), tam również znajduje się urna, do której można wrzucać swoje głosy.

Inną możliwością oddania głosu jest moduł do głosowania internetowego na www.swidwin.pl. Głos możne oddać każdy mieszkaniec Świdwina (osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy) bez względu na wiek, po uprzednim zarejestrowaniu się. Osoby powyżej 16 roku życia mogą głosować samodzielnie. Osoby, które nie przekroczyły tego wieku również mogą oddać głos, ale podpis musi złożyć rodzic. Każda osoba może oddać tylko jeden głos, a w związku z tym, iż w wymganym terminie wpłynął tylko jeden wniosek, w tym roku głosować można na „TAK, lub „NIE”.