Warning: The magic method Cookie_Notice::__wakeup() must have public visibility in /home/tropicieleex/ftp/felinski/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 119
Portal podatkowy gmina24.pl - Burmistrz Miasta Świdwin
Informacje

Portal podatkowy gmina24.pl

Portal podatkowy – gmina24.pl

Mieszkańcy Miasta Świdwina mogą sprawdzić stan swoich zobowiązań wobec miasta  korzystając z internetu.

Firma Zeto Koszalin uruchomiła stronę  gmina24.pl, dedykowaną  dla osób, które za pośrednictwem sieci  chcą uzyskać informacje o wystawionych decyzjach podatkowych oraz stanie swoich zobowiązań wobec miasta. W przyszłości system ma być rozbudowany o system płatności elektronicznej.

Prezentowane informacje w zakresie decyzji podatkowych dotyczą podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego/podatku rolnego/podatku leśnego. Informacje w zakresie pozostałych zobowiązań wobec gminy dotyczą wszystkich, przypisanych do danego podatnika, podatków i opłat występujących w danej gminie.

Niezbędne jest posiadanie adresu e-mail i numeru ewidencyjnego decyzji widniejącego w lewym górnym rogu decyzji wymiarowej (pierwszy numer przed nawiasem). W przypadku braku numeru podatnika lub decyzji,  numer ewidencyjny można otrzymać tylko osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Świdwin po okazaniu dowodu tożsamości.

Szczegółowa instrukcja zakładania konta oraz obsługi znajduje się na stronie: gmina24.pl

Zapraszam do założenia konta i bieżącego sprawdzania swoich zobowiązań