Warning: The magic method Cookie_Notice::__wakeup() must have public visibility in /home/tropicieleex/ftp/felinski/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 119
International Visitor Leadership Program - Burmistrz Miasta Świdwin
Informacje

International Visitor Leadership Program

W 1940 roku Nelson Rockefeller został mianowany koordynatorem ds. Handlowych i Kulturalnych w Republikach Amerykańskich i zainicjował program wymiany osób z Ameryką Łacińską, zapraszając 130 dziennikarzy z Ameryki Łacińskiej do Stanów Zjednoczonych.

W 1948 r. Przedstawiciel Kongresu Stanów Zjednoczonych Karl E. Mundt i senator H. Alexander Smith przeprowadzili ustawę o wymianie informacji i edukacji znaną również jako Smith-Mundt Act, która została przyjęta przez 80-ty Kongres Stanów Zjednoczonych i zatwierdzona przez prezydenta Harry’ego S. Trumana .

W czasach gdy Amerykanie coraz bardziej martwili się o propagandę sowiecką celem Smith-Mundt było „promowanie lepszego zrozumienia Stanów Zjednoczonych w innych krajach oraz zwiększenie wzajemnego zrozumienia między narodem Stanów Zjednoczonych a narodami innych krajów” podczas wymiany edukacyjnej i kulturalnej. Z tych przepisów powstał Program Zagranicznych Liderów, który w 1952 r. Został ostatecznie skonsolidowany w International Visitor Program ( IVP ). W 2004 r. IVP zmieniono na International Visitor Leadership Program ( IVLP ).

Celem IVLP jest:

  1. pielęgnować trwałe relacje między obecnymi i wschodzącymi profesjonalistami na całym świecie i ich amerykańskimi odpowiednikami,
  2. zapewnia zagranicznym twórcom opinii możliwość zdobycia wiedzy z pierwszej ręki na temat społeczeństwa, kultury i polityki Stanów Zjednoczonych.

Uczestnicy programu nie składają aplikacji do uczestnictwa w tych programach, ale są wybierani, nominowani a następnie zapraszani do udziału przez dyplomatów pracujących w Ambasadzie oraz muszą być obecnymi lub przyszłymi liderami w dziedzinie administracji, polityki, mediów, edukacji, stosunków pracy, sztuki, biznesu i innych.

International Visitor Leadership Program obejmuje projekty grupowe i indywidualne. Międzynarodowi goście odbywają podróż do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w starannie przygotowanych programach, które odpowiadają ich zainteresowaniom zawodowym, jak również celom polityki zagranicznej U.S.A. Podróżują w ramach różnych programów tematycznych, indywidualnie bądź w grupie, w okresie do trzech tygodni. Projekty indywidualne są dopasowane do zainteresowań zawodowych danego uczestnika. Projekty grupowe są zaplanowane, zanim goście przyjadą do Stanów Zjednoczonych i skupiają się na kwestiach interesujących dla całej grupy.

Obok projektów indywidualnych oraz skoncentrowanych wokół jednego kraju Office of International Visitors ma do zaoferowania także programy regionalne obejmujące różne regiony geograficzne na całym świecie, organizowane w celu wymiany doświadczeń z amerykańskimi odpowiednikami oraz współuczestnikami. Tematyka projektów regionalnych skupiona jest na określonym wątku przewodnim, między innymi: polityka zagraniczna U.S.A., sprawy społeczne, polityczne oraz ekonomiczne, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne, rolnictwo, bezpieczeństwo żywności, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, zarządzanie kulturą, rola sztuki w komentarzach społecznych i politycznych.

Wszystkie projekty mają na celu zaoferowanie ich uczestnikom różnorodnych doświadczeń oraz tematów do dyskusji. Departament Stanu U.S.A. pragnie, aby uczestnictwo w tym programie było niezapomnianym, wzbogacającym edukacyjnym doświadczeniem. Ważnym aspektem programu jest zapoznawanie jego uczestników z geograficzną różnorodnością Stanów Zjednoczonych, ale także z bogactwem kulturowym, etnicznym i socjoekonomicznym tego kraju. Pośród tysięcy wybitnych osobowości uczestniczących w International Visitor Leadership Program od początku jego istnienia przeszło pięć dekad temu było ponad 200 obecnych i byłych głów państw, 1 500 ministrów oraz wielu innych wyróżniających się liderów sektora publicznego i prywatnego.

Wśród znanych absolwentów programu IVLP z Polski wyróżnia się:

Beata Szydło Premier 2004
Bronisław Komorowski Prezydent 2006
Donald Tusk Premier 1995
Hanna Suchocka Premier 1988
Mieczysław Rakowski Premier 1978
Kazimierz Marcinkiewicz Premier 2000
Aleksander Kwaśniewski Prezydent 1994

źródło:https://en.wikipedia.org/wiki/International_Visitor_Leadership_Program

4 lipca 2010 wybrano jednego z absolwentów International Visitor Leadership Program Bronisława Komorowskiego na Prezydenta Polski. Prezydent Komorowski uczestniczył w programie w 2006 roku jako Wicemarszałek Sejmu. W ramach programu pogłębiał wiedzę na temat polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz stosunków polsko-amerykańskich.

Uczestnicy Voluntary Visitors Program zwykle odwiedzają U.S.A. indywidualnie lub w samodzielnie utworzonych grupach w celu zgłębienia konkretnego zagadnienia. Pomimo iż program zawiera elementy zarówno indywidualnych, jak i grupowych projektów dla beneficjentów grantów, Voluntary Visitors od początku zorientowany jest na zainteresowania uczestników oraz organizowany jest przy ich aktywnym udziale. Wszelkie sugestie gości wysyłane są do Waszyngtonu długo przed ich wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Dzięki ciągłemu dialogowi z uczestnikami programu oraz jednostkami Public Affairs możliwe jest stworzenie na podstawie tych wskazówek kompletnego programu odpowiadającego oczekiwaniom i potrzebom uczestników.

Dzięki współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Ambasadą USA w Polsce i Departamentem Stanu 110 uczestników programu „Liderzy PAFW” wzięło udział w podróżach studyjnych do USA w ramach International Visitor Leadership Program.

„Od 10 lat, każdego roku, staraliśmy się tak kształtować ten program, żeby jak najlepiej przygotował Was do roli liderów w swoich społecznościach lokalnych. Uczestnicząc w tym programie jesteście także ambasadorami stosunków polsko-amerykańskich”

– stwierdził Ambasador Paul W. Jones witając przybyłych gości. Gospodarz spotkania podkreślił, że najważniejszym fundamentem dobrych relacji polsko-amerykańskich są silne więzy między ludźmi.

„Podróże studyjne do USA otwierają nowe, cenne kontakty, przynoszą ważne doświadczenia, są źródłem wielu wartościowych inspiracji. Stanowią również przykład tych przedsięwzięć PAFW, w których wyraźnie występuje komponent amerykański”

– powiedział Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że dziesięcioletnia współpraca pomiędzy programami „Liderzy PAFW” i International Visitor Leadership Program nie byłaby możliwa bez zaangażowania Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, a także Fundacji Szkoła Liderów, która od początku pełni rolę znakomitego realizatora programu „Liderzy PAFW”.

Katarzyna Czayka-Chełmińska, zwracając się do uczestników wizyt studyjnych, podkreśliła, jak ważna jest rola przywództwa.

„Przywództwo ma znaczenie, może mieć wiele twarzy i warto w nie inwestować. Każdy z Was, uczestnicząc w wyjazdach studyjnych do USA, uczy się jak być lokalnym liderem, przywódcą, jak wykorzystać zdobyte tam doświadczenia na rzecz lokalnych społeczności”

– powiedziała Wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów.

„Wyjazd do USA dał nam bardzo wiele, choć wszyscy mamy swoją własną historię. Mam poczucie, że zyskaliśmy nową wiedzę, która zaprocentuje w naszych działaniach liderskich”

– twierdzi Marta Siciarek, liderka XI edycji programu, która opowiedziała o swoich wrażeniach z wizyty studyjnej w Stanach Zjednoczonych.

International Visitor Leadership Program (IVLP) to prestiżowy program wymiany zawodowo-kulturowej prowadzony przez Departament Stanu USA dla liderów działających w takich obszarach, jak: polityka, media, biznes, edukacja, nauka czy kultura. Program służy wzmacnianiu zrozumienia i relacji między USA a innymi krajami. Uczestnicy programu biorą udział w specjalnie dostosowanym do ich potrzeb i zainteresowań cyklu wizyt studyjnych w różnych regionach USA. Celem programu jest m.in. ustanowienie kontaktów pomiędzy liderami życia publicznego USA i krajów partnerskich.

W ciągu 10 lat, w ramach IVLP, 110 Liderek i Liderów PAFW oraz tutorów uczestniczyło w wizytach studyjnych w USA. Każda z nich miała inny motyw przewodni, wszystkie były natomiast poświęcone wymianie doświadczeń służącej zmianie społecznej i aktywizowaniu lokalnych społeczności. Liderzy PAFW odwiedzili łącznie 30 miast w 17 stanach.

 

źródła:
https://pl.usembassy.gov
https://pafw.pl
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Visitor_Leadership_Program
https://www.facebook.com/StateIVLP/