Warning: The magic method Cookie_Notice::__wakeup() must have public visibility in /home/tropicieleex/ftp/felinski/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 119
Agnieszka Perskiewicz - Burmistrz Miasta Świdwin
Rada Miasta

Agnieszka Perskiewicz

Okręg Wyborczy Nr 11

ulice: Aleksandra Fredry, Cypriana Norwida, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Juliana Tuwima, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, Mikołaja Reja, Miła, Nowa, Wisławy Szymborskiej,
Wojska Polskiego od nr 1 do nr 7 i od nr 11 do nr 16A, Zofii Nałkowskiej

Agnieszka Perskiewicz

Ma 42 lata, męża, dwoje dzieci, psa i kota. Świdwinianka od urodzenia.

W 2002 rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej Nr 1 na stanowisku pedagoga.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku resocjalizacja. Następnie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza ukończyła studia uzupełniające pedagogiczne.

W czasie nauki na studiach licencjackich odbywała praktyki w ognisku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. Jak sama mówi tam zrozumiała, że dla ludzi w trudnej sytuacji ważne są wszystkie chwile radości, nawet te małe i krótkie, bo to one pomagają przetrwać kryzysy.

Podczas pracy zawodowej ukończyła kursy: socjoterapii, pedagoga rodzinnego, terapii pedagogicznej, mediacji i negocjacji oraz studia podyplomowe z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Integracji Sensorycznej i Edukacji i Rewalidacji osób z autyzmem.

Agnieszka przez wiele lat swoją pracą wspierała działalność świdwińskiego ogniska TPD. Jako terapeuta SI pracowała w przedszkolu. By lepiej poznawać swoich uczniów, nawiązywać bliższe relacje jeździ z nimi na kolonie letnie jako wychowawca. Koncentruje się na budowaniu pozytywnych relacji, by móc efektywniej pomagać. Z doświadczenia wie, że im wcześniej zaczniemy pracować w pokonywaniu trudności rozwojowych tym większa jest szansa dla dziecka na spokojne i radosne życie.

Była kuratorem społecznym dla nieletnich jak i dorosłych.
Dzięki udziałowi w projekcie Razem Przeciw Razom działała na rzecz przeciwdziałania przemocy.
W bieżącym roku prowadziła indywidualne doradztwo pedagogiczne w projekcie „Rodzina to podstawa”.

Trzeci raz uczestniczy w projekcie aktywizującym seniorów naszej gminy.

Uwielbia gry planszowe, spacery z psem, lenistwo na plaży i poznawanie nowych miejsc.
Relaksuje się przy pracach artystycznych (filcowanie, malowanie, szycie), dobrym filmie i ciekawej książce.